Venezuela Toll

Venezuela
Import og eksport av utenlandsk og lokal valuta er ikke begrenset til, beløp over 10.000 må deklareres. Pass på å også erklært gull og smykker.

Personer over 18 år er tillatt tollfri import på 200 sigaretter eller 25 sigarer før, opp til 2 liter alkoholholdige drikkevarer, parfymeflasker og 4 samt andre emballerte varer som ikke overstiger $ 1000 (for passasjerer på internasjonale flyvninger).

Import av grønnsaker, urter, eller vegetabilsk materiale, narkotika og narkotika, kjøtt og kjøttprodukter, skytevåpen og ammunisjon (må være autorisert av det lokale politiet) samt gjenstander og elementer av historisk, kunstnerisk eller arkeologisk verdi.

Eksport av narkotiske stoffer og stoffer, levende dyr, skinn og utstoppede dyr, blomster, frukt, kjøtt og dens produkter, levende planter, samt gjenstander og elementer av historisk, kunstnerisk eller arkeologisk verdi.

Airport skatt er 73 500 VEB (VEB 14700 på innenlands flyreiser). Også, med alle passasjerene forlate territoriet til Venezuela med fly eller sjø, siktet regjeringen en skatt på $ 21 ($ 29,4 - $ 39 i tilfelle av å finne landets mer enn 1 måned). Fritatt for avgifter transittpassasjerer som fortsetter å ri på den samme dagen og ikke la den internasjonale sonen på flyplassen, en person yngre enn 15 år, diplomater og medlemmer av mannskapet.

Feriesteder


Hoteller