Brazílie Počet obyvatel

Brazílie
Nyní je 184.184.264 lidí, což zvyšuje každoročně o 3 mil. obyvatel reprodukce se vyznačuje vysokou úrodnost a přirozeného přírůstku (druhý typ rozmnožování), v ženské složce populace má přednost před mužskou. Tento růst populace zhoršuje problém zaměstnanosti, ale přispívá k hospodářskému rozvoji - ve věkové struktuře vysoké procento mladých lidí, 62% do 29 let, ale zároveň zhoršuje problém zaměstnanosti, "false urbanizace." Údaje posledního sčítání lidu ukazují na postupné snižování tempa růstu a tendence k jejich stabilizaci. Studie růstu, porodnosti, úmrtnosti a migrace ukazují, že 2045 obyvatel Brazílie by měla ustálit na 250 milionů. V procentním vyjádření se počet Brazilců nad 60 vzrostl z 6,1% v roce 1980 na 7,4% v roce 1991. Porodnosti, která v 60. letech s jednou ženou byl 6,3 dětí podmíněně, klesl na 4,4 v 80. letech a až na 2,7 v roce 1990. To se odráží ve snížení roční míry populačního růstu na 2,9% v roce 60 a 1,9% v 90. letech. Míra dětské úmrtnosti je 35.37 úmrtí na 1000 živě narozených dětí.

Střediska


Hotely