Южна Африка Политическа система

Южна Африка
Южна Африка - република с президентска форма на управление. Независим член на Британската общност. Законодателни - двукамарен парламент (Сената и на Националното събрание). Всяка от деветте провинции има свой парламент, законодателната власт и правителствените отговорност на министър-председателя на Република Южна Африка.

Курорти


Хотели