Япония Политическа система

Япония
Японската императорска династия - най-старият официално на сега действащи къщи. Според конституцията през 1947 г. най-висшата власт в страната принадлежи на народа, и на императора - Tenno - е само символ на единството на държавата и нацията. Най-висш орган на властта в съвременна Япония - в парламента. Тя се състои от две камари: Камарата на представителите (избиран за четири години) и Камарата на съветниците (избран в продължение на шест години). Кабинетът на министрите начело с министър-председател се назначава от парламента. Избор на министър-председателя и на императора, също така твърди.

Курорти


Хотели