Ирландия Политическа система

Ирландия
Ирландия - парламентарна република, президент, избран чрез преки избори за срок от 7 години (следващите избори през 2004 г.).. Ръководител на правителството, посочени от Камарата на представителите и се назначават от президента. Парламент - двукамарен, се състои от Сената (60 места - 49 избрани университети сенатори измежду кандидати, определени от пет комисии и 11 - се назначават от министър-председател, сенаторите се избират за срок от пет години) и Камарата на представителите (166 места - депутатите избират чрез всеобщи преки избори въз основа на пропорционално представителство в продължение на пет-годишен период). Президентът е държавен глава и се избира чрез преки всеобщи избори, ако след твърдят двама или повече кандидати. Изпълнителната власт се упражнява въз основа на решенията на правителството, който е подчинен на Камарата на представителите. Ръководител на правителството е министър-председател.

Курорти


Хотели