Исландия Политическа Система

Почивка Исландия, Екскурзии Исландия, Почивки Исландия, Хотели Исландия

Почивка Исландия, Екскурзии Исландия, Почивки Исландия, Хотели Исландия
Исландия - република с президентска форма на управление. Изпълнителната власт в страната е в ръцете на президента и правителството. Законодателната власт е в правомощията на президент и еднокамарен парламент - Althingi (63 депутати, избирани за президент в продължение на четири години). В административно-териториалното деление на страната - 23 област (Sisley), включително 124 в селските общности и градове.

Исландия - Места

Исландия - Хотели