Бразилия Виза

Бразилия
За да се получи виза за Бразилия, следните документи:
• паспорт (за чужденци - национален паспорт) (трябва да е валиден най-малко шест месеца след края на пътуването)
• 1 малка снимка
• кръг билети пътуване (или копие)
• Покана (ако има такива): пътуване (ваучер), частна или служител (оригинал или нотариално заверено факс)

• Когато пътувате в Amazon изисква сертификат за ваксинация срещу жълта треска.

Деца под 14 години, пътуващи с родителите трябва да носят документи, доказващи връзката им с придружаващите ги лица (свидетелство за раждане). Децата, пътуващи без родители или с един от тях трябва да имат нотариално заверено съгласие за пътуване от двамата родители (настойниците) или останалите майки.

Курорти


Хотели