Бразилия Политическа система

Бразилия
Бразилия - Федеративна република. През 1988 г. на нова конституция. Ръководител на държавните и правителствени ръководители - президентът се избира за 5 години от една избирателна колегия, състояща се от депутати - членове на Конгреса и делегати от законодателната власт. Президентът е главнокомандващ, назначава висши административни длъжности, притежателите на право на законодателна инициатива, право на вето, постановителната част закони, постановления.

Курорти


Хотели